Wizerunek sportowców !

07
Sie
2014
Autor: Elżbieta Liberda  /   Biznes / Hodowla / Marketing / Prawo / Sport   /   Brak komentarzy

WIZERUNEK SPORTOWCÓW W ŚWIETLE PRAWA

Nie każdy zawodnik czy też osoba zasiadająca na trybunach zadowolona jest kiedy jej wizerunek pojawia się w sieci. Tym większe zdenerwowanie kiedy pod taką fotografią pojawiać się zaczynają niezbyt pochlebne komentarze.

Odwagi przy wirtualnych zabawach słownych  dodaje  anonimowość. Zdaje się nam, że logując się pod przysłowiowym nikiem „XXX „ napisać możemy niemalże wszystko.

Na szczęście tak nie jest !!!

Paragrafy są w tej sytuacji po stronie „Ofiary„ , a najnowsze orzecznictwo Sądów ułatwia ochronę naruszonych dóbr osobistych i możliwość ustalenia tożsamości .

Gdzie szukać przepisów prawnych  ?

Wizerunek każdej osoby fizycznej należy do jej dóbr osobistych i podlega ochronie prawnej. Kwestię ochrony dóbr osobistych oraz co do tych dóbr zaliczamy, regulują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 19, poz. 93 z późn. zm.), zwana dalej k.c.

Zgodnie z art. 23 k.c. „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć,swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

Wizerunek jest więc dobrem osobistym, a osoba, której to dobro zostanie naruszone posiada skuteczne instrumenty obrony przed takim naruszeniem.

Należy również zauważyć, iż przepisy k.c. chronią sam wizerunek osoby, a nie tylko rozpowszechnianie tego wizerunku.

Już samo utrwalenie wizerunku (np. wykonanie fotografii), bez czynności rozpowszechnienia, może stanowić naruszenie dobra osobistego danej osoby.
Oprócz przepisów k.c., ochronę wizerunku zapewnia również regulacja zawarta w prawie autorskim.

Zgodnie z art. 81, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zwaną dalej u.p.a.p.p., „rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Przekładając powyższe przepisy na sytuacje mające miejsce w „końskim świecie” należy przyjąć, że po pierwsze, ochronie podlegać będzie sam wizerunek zawodników oraz wszystkich osób znajdujących się na terenie imprezy,  jak również możliwość jego rozpowszechniania.

Regulacje prawne przewidują jednak kilka wyjątków, które zwalniają od konieczności uzyskania zgody.

Jeden z nich dotyczy publikacji wizerunku osób publicznych lub powszechnie znanych.  Powstaje zatem zagadnienie czy zawodnika uczestniczącego w rywalizacji sportowej możemy zakwalifikować do kręgu tych osób?

Z uwagi na ogrom kontrowersji w tym aspekcie oraz obszerność zagadnienia związanego z „dozwolonym” fotografowaniem i nagrywaniem sportowców postaram się Państwu w sposób wyczerpujący przedstawić to w kolejnych wpisach.

 

Fora internetowe i „mało eleganckie” komentarze;  koniec z bezkarnością !!!

Powszechnie znanym zjawiskiem jest komentowanie wszystkich i wszystkiego na forach internetowych, blogach itp.Nie zawsze są to eleganckie i prawdziwe wpisy. Logując się pod pseudonimem wydaje się że jesteśmy bezkarni…

I rzeczywiście do niedawna proces ustalenia danych autora wpisu był mocno utrudniony.

Rewolucją w orzecznictwie jest świeżutki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Autorzy obraźliwych wpisów na forach internetowych muszą się liczyć z tym, że nie będą już anonimowi.

Udostępnienia danych z forów internetowych mogą żądać już nie tylko policja, prokuratura czy sąd. Takie prawo ma też każda osoba fizyczna i firma, które wykażą, że jest to niezbędne dla ochrony dóbr osobistych i dobrego imienia. (sygnatura akt: I OSK 1666/12).

Do tej pory namierzenie osób publikujących w sieci obraźliwe wpisy było często niemożliwe. Administratorzy stron internetowych twierdzili, że tylko organy państwa mogą się domagać takich informacji.

Obecnie, Wyrok  NSA wywrócił do góry nogami dotychczasową praktykę i umożliwił udostępnianie danych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadku kiedy właściciel portalu nie zechce wskazać IP  hejtera zainteresowany powinien zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) , a ten na drodze administracyjnej zobowiąże portal do udostępnienia danych.

Posiadając dane „miłego komentatora „ pozostaje tylko skierować sprawę do Sądu Cywilnego.

 

Niniejszy artykuł  może być wykorzystywany wyłącznie w celach informacyjnych.Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody autora, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentów jest bezwzględnie zabronione. Niniejszy artykuł, ani żaden jego fragment nie może być przedmiotem obrotu bez uzyskania odpowiedniej licencji.

Cała zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością Elżbiety Liberda i jest chroniona prawem autorskim.

Elżbieta Liberda

O autorze

Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawo& Konie oraz Kancelarii Lex Perfecta. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie pod nr LB – 1568. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menadżerskich Postgraduate Management Studies University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską oraz studiów podyplomowych prawo podatkowe. Jako jedna z niewielu osób w środowisku prawniczym specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa jeździeckiego, prawa w hodowli koni , prawa weterynaryjnego oraz doradztwie prawnym dla świata sportu. Świadczy obsługę prawną dla wielu znanych zawodników, hodowców i ośrodków jeździeckich. Z sukcesami reprezentuje strony w postępowaniach Sądowych zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Doradza i negocjuje kontrakty, pomaga w procesach tworzenia ośrodków jeździeckich oraz w ich bieżącej obsłudze prawnej. Przygotowuje i weryfikuje dokumentacje przy transakcjach kupna i sprzedaży koni. Świadczy usługi dla lekarzy weterynarii, pośredników w sprzedaży koni, kowali, przewoźników, sklepów internetowych. Obsługuje Stowarzyszenia, Fundacje, Spółki. Doradza w wyborze optymalnych form prowadzenia działalności. Autorka wielu publikacji związanych z szeroko pojętym prawem sportowym i prawem cywilnym. Wykładowca i prelegent szkoleń i studiów podyplomowych. Prywatnie właścicielka trzech koni - andaluzyjskiego wałacha Don Joaquin na którym z powiedzeniem startuje w rywalizacji sportowej , hanowerskiego wałacha Caprio , oraz młodziutkiego ogiera Faruk rasy lusitano. Obecnie łączy dwie pasje - prawo i konie. Każdą wolną chwilę spędza w stajni trenując jeździectwo. Z końmi związana od ponad 20 lat. Jest czynną zawodniczką dyscypliny ujeżdżenie. Posiada uprawnienia instruktora jazdy konnej i sędziego. Obecnie zawodniczka konkursów ujeżdżenia na poziomie małej rundy. Jako junior sportowo realizowała się również w konkurencji skoków przez przeszkody. W związku z doskonałą znajomością problemów pojawiających się w branży jeździeckiej i hodowlanej jak i posiadaną specjalistyczną wiedzą prawniczą prowadzi praktykę w tym zakresie.

Brak komentarzy12 + nine =