Sprzedaż konia na raty.

01
Maj
2017
Autor: Elżbieta Liberda  /   Bez kategorii / Biznes / Prawo / Sprzedaż koni   /   1 komentarz

Sprzedaż koni na raty

Ostatnimi czasy sprzedaż  koni na raty cieszy się dużą popularnością , gdyż umożliwia wydanie konia kupującemu i korzystanie z niego jeszcze przed zapłatą całej ceny.

Szczególnie w wypadku dokonywania zakupu konia o bardzo wysokiej wartości rozłożenie zapłaty ceny wydaje się interesujące.

Uzyskanie zewnętrznego finansowania  na konia w postaci kredytu przy obecnej polityce kredytowej  może być problematyczne.

 

Dlatego też sprzedaż na raty w obrocie końmi ma coraz szersze zastosowanie.

Należy jednak pamiętać iż przedmiotowy kontrakt należy sporządzić ze szczególną starannością.

Szczególnie Sprzedawcy winni dokładnie zabezpieczyć swoje interesy.

Nie trudno bowiem wyobrazić sobie sytuacje kiedy np. przekażemy konia w posiadanie nowemu nabywcy nie mając jeszcze pełnej kwoty, a  nowy nabywca z konia np. okaże się nie ściągalny albo stwierdzi, że koń mu nie odpowiada i albo zatrzymuje go za kwotę uiszczoną tytułem np pierwszej raty albo chce go oddać …..

 

NA TAKIE OKOLICZNOŚCI JAK I SZEREG INNYCH MOŻNA SIĘ ZABEZPIECZYĆ W DOBRZE SFORMUŁOWANEJ UMOWIE !

Niestety, wskutek nieznajomości prawa kontrakty często są błędnie redagowane, co niesie za sobą doniosłe skutki prawne…

 

 

Wątpliwości związane ze sprzedażą na raty.

Kontrahenci z reguły kiedy wszelkie warunki przyszłej transakcji są już ustalone, a zależy tylko na odroczeniu terminu płatności są z reguły zgodni w kwestii tej materii. Chcą jednak należycie się zabezpieczyć.

Ze Strony Sprzedawców pojawiają się często pytania jak mogą zagwarantować sobie w umowach pewność co do wyegzekwowania spłat poszczególnych rat.

Ze strony zaś kupujących istotne są takie zagadnienia jak możliwość korzystania z konia do chwili zapłaty całej ceny, konsekwencje ewentualnych opóźnień związanych ze spłatą oraz kwestie prawa własności do czasu zapłaty ceny.

 

NIE ZAWIERAJ UMOWY USTNIE ! 

W przypadku sprzedaży na raty korzystanie z powszechnie znanej w środowisku praktyki zawierania umów w formie ustnej może okazać się ryzykowne dla obu stron transakcji.

Kiedy dojdzie bowiem do ewentualnych sporów kluczowa będzie analiza postanowień zawartych w umowie. A gdy jej nie ma … hmmm

Pozostają inne dowody , np. świadkowie którzy jak wiadomo niechętnie wtrącają się w „cudze” interesy !

 

Trochę prawa 🙂

Zgodnie z treścią art. 583 § 1 k.c. sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.

Zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności nieuiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat jest skuteczne tylko wtedy, gdy było uczynione na piśmie przy zawarciu umowy, a kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, łączna zaś suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny (art. 586 § 1 k.c.)

Sprzedawca może odstąpić od umowy z powodu niezapłacenia ceny tylko wtedy, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. W wypadku takim sprzedawca powinien wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości
z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (art. 586 § 2 k.c.)

Należy mieć na uwadze, że kodeksowe uregulowanie odnosi się wyłącznie do sytuacji,
w której stronami umowy sprzedaży są: przedsiębiorca po stronie sprzedającego oraz osoba fizyczna po stronie kupującego. Nie zmienia to jednak faktu, że zgodnie z treścią art. 353¹ k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W związku z powyższym strony umowy sprzedaży mogą ułożyć łączący ich stosunek prawny w ten sposób, iż zapłat ceny nastąpi w częściach (ratach). Inaczej niż uregulowanie kodeksowe może zostać ułożona kwestia natychmiastowej wykonalności nieuiszczonej ceny lub odstąpienia od umowy.

 

Niniejszy artykuł  może być wykorzystywany wyłącznie w celach informacyjnych.Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody autora, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentów jest bezwzględnie zabronione. Niniejszy artykuł, ani żaden jego fragment nie może być przedmiotem obrotu bez uzyskania odpowiedniej licencji.

Cała zawartość niniejszej witryny internetowej jest własnością Elżbiety Liberda i jest chroniona prawem autorskim.

Elżbieta Liberda

O autorze

Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawo& Konie oraz Kancelarii Lex Perfecta. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie pod nr LB – 1568. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menadżerskich Postgraduate Management Studies University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską oraz studiów podyplomowych prawo podatkowe. Jako jedna z niewielu osób w środowisku prawniczym specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa jeździeckiego, prawa w hodowli koni , prawa weterynaryjnego oraz doradztwie prawnym dla świata sportu. Świadczy obsługę prawną dla wielu znanych zawodników, hodowców i ośrodków jeździeckich. Z sukcesami reprezentuje strony w postępowaniach Sądowych zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Doradza i negocjuje kontrakty, pomaga w procesach tworzenia ośrodków jeździeckich oraz w ich bieżącej obsłudze prawnej. Przygotowuje i weryfikuje dokumentacje przy transakcjach kupna i sprzedaży koni. Świadczy usługi dla lekarzy weterynarii, pośredników w sprzedaży koni, kowali, przewoźników, sklepów internetowych. Obsługuje Stowarzyszenia, Fundacje, Spółki. Doradza w wyborze optymalnych form prowadzenia działalności. Autorka wielu publikacji związanych z szeroko pojętym prawem sportowym i prawem cywilnym. Wykładowca i prelegent szkoleń i studiów podyplomowych. Prywatnie właścicielka trzech koni - andaluzyjskiego wałacha Don Joaquin na którym z powiedzeniem startuje w rywalizacji sportowej , hanowerskiego wałacha Caprio , oraz młodziutkiego ogiera Faruk rasy lusitano. Obecnie łączy dwie pasje - prawo i konie. Każdą wolną chwilę spędza w stajni trenując jeździectwo. Z końmi związana od ponad 20 lat. Jest czynną zawodniczką dyscypliny ujeżdżenie. Posiada uprawnienia instruktora jazdy konnej i sędziego. Obecnie zawodniczka konkursów ujeżdżenia na poziomie małej rundy. Jako junior sportowo realizowała się również w konkurencji skoków przez przeszkody. W związku z doskonałą znajomością problemów pojawiających się w branży jeździeckiej i hodowlanej jak i posiadaną specjalistyczną wiedzą prawniczą prowadzi praktykę w tym zakresie.

1 komentarz

  1. E-fronton 19 kwietnia 2018, 10:47  /  Odpowiedz na ten komentarz

    Nie wiedziałem że jest taka opcja sprzedaży. Człowiek całe życie się uczy.17 − 2 =