PODATEK OD SPRZEDAŻY KONIA !

24
Lis
2016
Autor: Elżbieta Liberda  /   Biznes / Hodowla / Prawo / Sport / Sprzedaż koni   /   Brak komentarzy

Podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT ). 

Bardzo często powstaje pytanie czy jeśli sprzedam konia to zapłacę podatek z tytułu osiągniętego dochodu ?

Odpowiedź nie jest jednak oczywista. Wszystko zależeć będzie od „okoliczności” transakcji.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych wyraźnie w poszczególnych artykułach tejże ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Może się zatem zdarzyć tak, że sprzedaż konia pociągnie za sobą konieczność zapłaty podatku dochodowego.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż konia może być źródłem przychodu, jeśli

  • zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej
  • i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

slider01Aby zatem sprzedać konia i nie stworzyć tą czynnością powstania zobowiązania do uiszczenia podatku dochodowego, należy dokonać sprzedaży najwcześniej po upływie pół roku, od kiedy jesteśmy właścicielami konia, przy czym termin ten jest liczony nie od dnia faktycznego zakupu, a od końca miesiąca, w którym zakup nastąpił. Przykładowo, jeśli chcemy sprzedać konia, którego nabyliśmy w 15 marca, termin półroczny liczymy od 31 marca.

Jak widać z wyżej przedstawionych warunków, kluczowym dla faktu ewentualnego zwolnienia od obowiązku zapłaty podatku jest czas dokonania zbycia konia. A co będzie podlegać opodatkowaniu – dochód.

Dochodem jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży konia a kosztem jego nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania zwierzęcia. Dochodem będzie zatem przychód ze sprzedaży minus koszty nabycia konia. Jeśli sprzedawca poczynił jakieś nakłady na zwierzę (wyżywienie, opieka weterynaryjna) i są one udokumentowane, to wówczas ich wartość także będzie stanowiła koszt podatkowy. Ewentualny dochód ze sprzedaży konia podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wedle skali podatkowej, tzn. łącznie z pozostałymi dochodami podatnika, podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Na zakończenie rozważań o PIT należy przypomnieć, że poruszana kwestia podatku dochodowego przy sprzedaży koni, nie dotyczy sprzedaży koni która dokonywana jest w ramach prowadzonej działalności rolniczej. W przypadku kiedy podatnik prowadzi gospodarstwo rolne, a w ramach niego prowadzi chów i hodowlę koni, to wówczas w tym zakresie będzie opłacał podatek rolny. Nie powstanie zaś zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego.

ROKSANA BZOMA

prawnik w Kancelarii Prawo i Konie

13820665_596508610510393_2087514895_n

Elżbieta Liberda

O autorze

Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawo& Konie oraz Kancelarii Lex Perfecta. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie pod nr LB – 1568. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menadżerskich Postgraduate Management Studies University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską oraz studiów podyplomowych prawo podatkowe. Jako jedna z niewielu osób w środowisku prawniczym specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa jeździeckiego, prawa w hodowli koni , prawa weterynaryjnego oraz doradztwie prawnym dla świata sportu. Świadczy obsługę prawną dla wielu znanych zawodników, hodowców i ośrodków jeździeckich. Z sukcesami reprezentuje strony w postępowaniach Sądowych zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Doradza i negocjuje kontrakty, pomaga w procesach tworzenia ośrodków jeździeckich oraz w ich bieżącej obsłudze prawnej. Przygotowuje i weryfikuje dokumentacje przy transakcjach kupna i sprzedaży koni. Świadczy usługi dla lekarzy weterynarii, pośredników w sprzedaży koni, kowali, przewoźników, sklepów internetowych. Obsługuje Stowarzyszenia, Fundacje, Spółki. Doradza w wyborze optymalnych form prowadzenia działalności. Autorka wielu publikacji związanych z szeroko pojętym prawem sportowym i prawem cywilnym. Wykładowca i prelegent szkoleń i studiów podyplomowych. Prywatnie właścicielka trzech koni - andaluzyjskiego wałacha Don Joaquin na którym z powiedzeniem startuje w rywalizacji sportowej , hanowerskiego wałacha Caprio , oraz młodziutkiego ogiera Faruk rasy lusitano. Obecnie łączy dwie pasje - prawo i konie. Każdą wolną chwilę spędza w stajni trenując jeździectwo. Z końmi związana od ponad 20 lat. Jest czynną zawodniczką dyscypliny ujeżdżenie. Posiada uprawnienia instruktora jazdy konnej i sędziego. Obecnie zawodniczka konkursów ujeżdżenia na poziomie małej rundy. Jako junior sportowo realizowała się również w konkurencji skoków przez przeszkody. W związku z doskonałą znajomością problemów pojawiających się w branży jeździeckiej i hodowlanej jak i posiadaną specjalistyczną wiedzą prawniczą prowadzi praktykę w tym zakresie.

Brak komentarzyeleven − four =